Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

Izolačné jadro miesto chladnej ocele

Image

Ľahko realizovateľné

Tam, kde by ste inak našli chladnú oceľ, je pri využití technológie intenzívnej izolácie jadra IKD ® vyztužovacia komora krídla vyplnená penou špeciálneho zloženia aj so silne izolačnými vlastnosťami. Táto technológia umožňuje v prvom rade dosahovať vynikajúcich hodnôt tepelnej izolácie. IKD ® nepomáha však len znižovať náklady na vykurovanie.

Čo znamená "intenzívna izolacia jadra profilu"?

Princíp intenzivnej izolácie jadra profilu

Vidíme to na priečnom reze profilu: Tam, kde sa inak v krídle nachádza oceľová výstuž, je komora profilu úplne vyplnená penou špeciálneho materiálu, ktorý má silne izolačné vlastnosti. V tomto prípade preberá statickú funkciu sklenená tabuľa. Tým sa znižuje hmotnosť a (dopravné) náklady, a uľahčuje montáž.
 
Doplňujúce informácie k statickému zaskleniu za sucha (STV ®) získate na stránke STV ®-Microsite.
 

Intenzívna izolácia jadra profilu IKD ® firmy GEALAN ponúka výrobcom okien po-prvé možnosť racionálnej a hospodárnej výroby okien, vyhovujúcich extrémnym požiadavkám na ich tepelnú izoláciu.
Image

Takto sa vyrábajú okná s využitím IKD ®

Priebeh výroby každého presvedčí

Technológia intenzívnej izolácie jadra IKD ® nevyžaduje investície do nových strojov. Pena sa do komory profilu podáva priamo v extrúzne jednotke. Výrobcom okien sa hotové, penou vyplnené profily, dodávajú v tyčiach. Pozrite sa na výrobu okien z ​​profilov vyrobených technológiou IKD ® v krátkom filme.
 

Výhody pre výrobcov okien

Znížená prácnosť

Aby sa dosiahlo vynikajúcej tepelnej izolácie, nie je nutné vkladať jednotlivé časti izolačného materiálu do profilu manuálne. Profily sú s penovou výplňou už dodávané.


Žiadné dodatočné investície

Pena sa do komory profilu podáva priamo v extrúzne jednotke. Výrobcom okien sa hotové, penou vyplnené profily, dodávajú v tyčiach.


Upustenie od oceľovej výstuže

V spojení s technológiou STV ® možno u prvkov v obvyklých veľkostiach úplne upustiť od oceľových výstuží. Tým sa znižuje hmotnosť a (dopravné) náklady, a uľahčuje montáž.


Zvýšená ochrana pred krádežou

Profily IKD ®, vyrábané v spojení s technológiou STV ®, sťažujú vypáčeniu z nich vyrobených prvkov vplyvom tvrdého penového jadra a vďaka spojeniu sklenenej tabule a presahu krídla po celej ploche lepidlom.


Jednoduché recyklovánie

Pena sa v profile drží tlakom a nie spojením povrchov. Pri likvidácii okien rozrezaním preto pena z profilu vypadáva a možno ju tak pohodlne recyklovať oddelene od hmoty profilu.


Normálny priebeh výroby

Rezanie, zváranie a začisťovanie možno vykonávať ako obvykle


Zvýšená tepelná izolácia

Profily krídiel vyplnené penou pomocou technológie IKD® dosahujú v spojení so statickým zasklením za sucha hodnôt koeficientu Uf < 0,95 W/m²K.