Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

Jednoducho praktikovateľné!

Systém GEALAN-STV ® je prevratná technológia zlepovať okenné tabule a presahu krídla. V porovnaní s tradičnými "mokrými" technológiami vykazuje presvedčivé výhody bez kompromisov v oblasti jednoduchého spracovania výsledného produktu. STV ® je systém, ktorý skutočne funguje.

 

Princip statického suchého zasklenia (STV®)

U lepiacej technológie STV ® (statické suché zasklenie), vyvinuté spoločnosťou GEALAN, sa jedná o zlepenie skla a profilu krídla špeciálnou lepiacou páskou, ktorá bola koncipovaná práve pre konštrukciu okien, so zachovaním obvyklého podkladanie skla. Zlepením sklenené tabule s profilom krídla sa prenáša tuhosť skla do krídla a celý tento systém sa stáva stabilnejším. Štandardné prvky tak nemusí vôbec obsahovať oceľ. Alternatívne je možné vyrábať ešte stabilnejšie prvky využitím ocele a systému GEALAN STV ®. Doplnkovo ​​je v oblasti špeciálnych konštrukcií možné výrazne zlepšiť tuhosť polkruhových oblúkov a šikmých okien.
Technológia STV ® od firmy GEALAN ponúka konštruktérom okien prvýkrát vyspelý systém k racionálnej a hospodárnej výrobe okien s lepenými sklami.

Takto funguje výroba oken systémom STV

Image

Priebeh výroby Vás presvedčí

Pri lepení sklenených tabúľ tekutými lepidlami treba veľa investovať do nových strojov. U statického suchého zasklenia - STV ® - tomu tak nie je, pretože hotové profily sú dodávané kompletné, už aj s zaintegrovaným lepiacim pásikom.

Výhody pre výrobcov oken

Bez dodatočných investicií

U statického suchého zasklenia (STV ®) nie sú potrebné žiadne veľké investície do nových strojov, pretože hotové profily sú dodávané kompletné, už aj s zaintegrovaným lepiacim pásikom.

Normálny prieběh výroby

Spracovanie profilov prebieha obvyklým spôsobom. Zhotovenie prírezov, zvarenie, začistenie a zasklenie možno vykonávať tak ako doteraz, len po malých úpravách výroby potrebám technológie STV ®.

Lepšia statika

Kombinácia technológie STV ® s tradičným oceľovým vystužením umožňuje výrobu prvkov doposiaľ nedosiahnuteľných veľkostí. Aj vo výrobe špeciálnych konštrukcií tak možno dosiahnuť stabilnejších prvkov.

Zvýšená tepelná izolacia

Pri výrobe normálne veľkých prvkov bielej farby (okien 1,50 x 1,50 m a balkónových dverí 1,10 x 2,30 m) technológiou STV ® nie je vôbec nutné používať oceľovú výstuž. Tým sa dosiahne výrazné zlepšenie hodnôt koeficientu Uf (podľa konkrétnej kombinácie profilov až o 0,2 W / m² K).

Lepšia ochrana pred krádežou

Spojenie tabule skla a krídla lepidlom zlepšuje ochranu pred vlámaním. Tým sa dodatočne sťažuje možnosť prekonanie týchto prvkov vypáčením.

Potenciál úspor

Časovo náročné nastavovacie a dolaďovacie činnosti na okne tak možno redukovať na minimum. Zníženie hmotnosti okien tiež výrazne uľahčuje montáž prvkov na ne.

Využite výhodu tohto systému

Všetky komponenty systému STV ® sú vzájomne testované podľa predpisov RAL, platných pre lepené konštrukcie, a zodpovedajú najnovšiemu stavu technického pokroku. Dosiahnuté hodnoty zodpovedajú doterajším obvyklým kvalitatívnym triedam systémov profilov od firmy GEALAN.