Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

 • Email : info@alfe.sk

 • Tel.: 0940 624 888

Servis

 KOMPLEXNÁ ČINNOSŤ PRE ZÁKAZNÍKOV V ROZSAHU:

 • Zabezpečenie dodania a montáže PVC a Hliníkových okien/dverí 
 • Zameranie a porada pri výbere okien, dverí a doplnkov zdarma , cenová ponuka do 24 hod.
 • Demontáž starých okien s odvozom a likvidáciou odpadu. 
 • Realizácia oceľových konštrukcií a montovaných hál
 • Realizácia základových pilótov alebo iných základových prvkov
 • Montáž nosnej konštrukcie - oceľové tyče HEA , HEB, skrutky, atď.
 • Montáž železobetónových základov
 • Revitalizácia železných zábradlí a cestných bezpečnostných prvkov
 • Revitalizácia betónových ríms
 • Inštalácia výplní PHS
 • Revitalizácia HEA a HEB profilov PHS konštrukcie
 • Popredajná starostlivosť anti-graffiti servis, opravy poškodených častí protihlukových panelov z materiálov : HLINIK ,PMMA ,PLEXIGLAS ,SOUNDSTOP NT ,PVC
 • Pozemné stavby a inžinierske stavby od A po Z