Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB-60

Systém MB-60 je kompletný systém pre výrobu hliníkových konštrukcií s tepelnou izoláciou. MB-60 je vhodný na výrobu okien, stien a dverí, kde nie sú kladené vysoké nároky na tepelnú izoláciu, ale zároveň ponúka dostatočnú konštrukčnú tuhosť a pevnosť pri zachovaní prijateľných ekonomických nákladov.
Profily majú trojkomorovú stavbu. Konštrukčná hĺbka profilov hliníkového okna činí 60 mm (zárubňa) a 69 mm (krídlo), u dverí potom 60 mm (zárubňa i krídlo). Toto prevedenie vytvára jednoliatu plochu z vonkajšej strany po uzavretí v prípade okien a zlícovaný efekt povrchu krídel a zárubne v prípade dverí. Tvar profilov dovoľuje získať pretiahnuté a odolné konštrukcie okien a dverí. Profily je možné ohýbať orem iného zárubne, krídla a priečky, čo umožňuje zhotoviť rôzne druhy oblúkových konštrukcií.
Súčiniteľ prestupu tepla Uf = 2,0-3,2W / m2K podľa EN ISO 10077 v závislosti na použitých profiloch a príslušenstva.
V systéme sú použité profilované tepelné mostíky tvare omega o šírke 24 mm (okná) a 14 mm (dvere) z polyamidu zosilnené skleneným vláknom. Tvar mostíkov zvyšuje pevnosť profilov a uľahčuje ich odvodnenie, čo zaisťuje správnu tepelnú izoláciu v akýchkoľvek atmosferických podmienkach. Tesnenie z EPDM zaručuje dobrú termickú izoláciu krídel dverí, a tiež nepriepustnosť prieniku vody a vzduchu.
Charakteristickou vlastnosťou systému je jeho presná náväznosť na okno-dverový systém MB-45 a MB-70. Táto konštrukcia umožňuje použiť mnoho kompatibilných dielov v týchto systémoch - zasklievacích líšt, rohovníkov, tesniacich líšt, spoločných kovaní, zámkov, pántov, a tiež mnohých identických technologických procesov ako je kolíkovanie priečok, lepenie rohovníkov, atď. Výsledkom je takmer identický vzhľad konečných konštrukcií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image