Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

Harmonikové dvere

Harmonikové dvere s tepelným mostom svojou modernou konštrukciou vychádzajú v ústrety želaniam a požiadavkám našich klientov tj. architektov, investorov a spolupracujúcich firiem.
Harmonikové dvere otvárané dovnútra je možné vyrobiť z okno-dverných systémov MB-59S, MB-60, MB-70. Systém MB-59S Casement je potom určený pre konštrukciu harmonikových dverí otváraných von.
Konštrukčná hĺbka profilov závisí na vybranom systéme a pohybuje sa od 50 mm (zárubňa), 59 mm (krídlo) v prípade MB-59S a MB-59S Casement do 70 mm (zárubňa) a 79 mm (krídlo) v prípade MB-70.
Hodnota súčiniteľa prestupu tepla a tiež zvukové izolačné schopnosti taktiež závisia na použitom hliníkovom systému. Vďaka vhodnej stavbe profilov a tiež využitiu šablón sú harmonikové dvere charakteristické veľmi jednoduchou a rýchlou prefabrikáciou.
Profily zárubní a krídel sú prispôsobené na montáž celoobvodového kovania a spojenia zhodným so štandardom EURO. V harmonikových dverách je montované overené kovanie firmy Roto. Vodiaceho koľajnice tohto kovania môžu byť umiestnené na hornom profile zárubne (Top hung) alebo pri prahu (Bottom hung). V jednotlivých systémoch je možné vyberať z rôznych variantov prahov a tiež zo spôsobov ich zabudovania.
Spájanie profilov sa vykonáva s minimálnou námahou pri využití dodaných hliníkových spojení a príslušenstva. Rohové spojenia typu "L" sa zhotovujú rezom profilu pod uhlom 45°, následne vsunutím rohovníkov do vnútornej komory profilu, čomu predchádza nanesenie dvojzložkového lepidla CORALGLUE na steny profilu. Posledná operácia je zalisovanie alebo kolíkovanie rohového spojenia. Použitie lepidla zaisťuje veľmi dobrú pevnosť a tesnosť spojenia, naproti tomu rohové spojenia dovoľujú udržať kolmosť spojených profilov. Priečne spojenia typu "T" sa vykonávajú kolíkovaním so vsunutými spojníkmi, tiež s využitím lepidla CORALGLUE®.
Tesnenie sklenné, privierajúce a centrálne sú zhotovené zo syntetického kaučuku EPDM. Väčšina tesnenia sa upevňuje neprerušene, bez odrezávania v rohoch, spájajúc oba konce tesnenia v polovici dĺžky hornej priečky. Tento spôsob zasklievania zaisťuje dobrú tesnosť pred prestupom vody a vzduchu. Centrálne tesnenie sa urezáva pod uhlom 45° a lepí sa v rohoch alebo pod uhlom 90° a prilepuje sa ku gumovému rohovníku.
Každá konštrukcia vonkajšej zástavby musí mať účinný systém odvádzania vody a ventilácie zo sklenej komory, a tiež medzi krídlom a zárubňou. Ventilačné-odvodňujúce otvory sú z vonkajšej strany zakryté plastovými krytmi.

Kovanie Roto Patio 6080

Hmotnost krídla
max. 80 kg (otváravé krídlo)

Šírka krídla
Aktívne krídlo montované na zárubni: min. 480 mm - max. 1230 mm
Skladané krídlo: min. 480 mm - max. 930 mm

Výška krídla
min. 630 mm - max. 2430 mm
Dĺžka posúvajúcej kolajnice: max. 6000 mm.

Kovanie Roto ALU 540i (krídlo otváravo-výklopné)

Hmotnost krídla
max 130 kg

Šírka krídla
Aktívne krídlo montované na zárubni: min. 405 mm - max. 1600 mm

Výška krídla
min. 630 mm - max. 2400 mm
Image