Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB-23P

Posuvné okná MB-23P je hliníkový systém určený k zástavbe balkónových lodžií. Základným princípom tohto systému sú posuvné okná v horizontálnej rovine. Hotová konštrukcia bráni balkónový priestor proti nepriaznivým atmosférickým vplyvom tzn. pred vetrom, dažďom, snehom a tiež aj proti hluku a vonkajším nečistotám. Konštrukcia systému MB-23P tiež sťažuje možnosť vlámaniu, čo je zvlášť dôležité pre prízemné byty.
Konštrukčná hĺbka profilu je 53 mm (zárubňa) a 23 mm (krídlo). Keďže konštrukcia vykonaná v systéme MB-23P je určená pre vonkajšie použitie, obsahuje efektívny systém odvádzania vody a ventiláciu sklenenej komory a tiež ventiláciu z komory medzi krídlom a zárubňou. Okenné krídla môžu byť zasklené jednoduchým sklom s hrúbkou 4-8 mm alebo bezpečnostným sklom s hrúbkou 6,4 mm. Hrúbka skla je volená podľa výšky, v ktorej sa nachádza balkón, podľa toho, kde je lokalizovaný a akých rozmerov je okenné krídlo.
Systém MB-23P je možné použiť ako v prípade už existujúcich balkónov tak aj novo vzniknutých, a to aj u balkónov zložitejších tvarov. Vďaka využitiu profilov systému okenno-dverového MB-45 existuje možnosť vykonani medzi jednotnými dielmi uhlových spojov, v rôznych variantoch. Takto urobená zástavba sa charakterizuje jednoduchou a rýchlou výrobou vďaka eliminácii ťažkých mechanických opracovávaní, čo má za následok zníženie finálnej ceny.
Image