Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB SLIDE

Sú určené ku konštrukcii posuvných dverí a okien s tepelnou izoláciou, ktoré sa môžu montovať do murovaných priečok, hliníkových fasád, zimných záhrad alebo vitrínových konštrukcií zhotovených pomocou systémov MB-59S alebo MB-59S Casement. Posuvné dvere hlavne tie, ktoré majú veľké obrysové rozmery, opticky zväčšujú obytnú plochu, pretože ju spájajú s vonkajšou terasou alebo záhradou.
Systémy posuvných dverí MB-Slide a MB-Slide ST ponúkajú veľké množstvo riešení priestorov. Maximálne obrysové rozmery krídel: výška 2 600 mm, dĺžka 1 800 mm, max. Hmotnosť 160 kg. Je možné vykonávať rôzne varianty vstavby - od 2 do 6 modulov.
Hrúbka sklenia je do 26 mm. Tieto konštrukcie sú zárukou pre zachovanie veľmi dobrých technických parametrov: plastové tepelne izolačné vložky zaisťujú dostatočnú tepelnú izoláciu hliníkových profilov a klzné tesnenie v podobe kief alebo v podobe termoplastického elastomeru TPE a taktiež tesnenie rámové a okolo skla z EPDM, umožňuje dosiahnutie vysokej tesnosti konštrukcie.
Konštrukčná hĺbka profilov krídel je 37 mm (okrem horizontálnych profilov v MB-Slide ST) a profilov zárubní 50 mm (koľajnice dvojdrážkové) a 97 mm (koľajnice trojdrážkové). Rovnaká hĺbka základných dvojdrážkových zárubní v systéme MB-Slide a tiež zárubní okien a dverí v systémoch MB-59S, MB-59S Casement, MB-59S Pivot a MB-59SE umožňuje vzájomnú kompatibilitu. Zárubne inej hĺbky ako 50 mm je možné spájať dohromady pri využití špeciálneho medziľahlého stĺpika.
Základnými rozdielmi medzi systémami MB-Slide a MB-Slide ST sú: štruktúra profilov a tiež výrobné technológie a zasklievacie technológie. V MB-Slide profily krídel majú štruktúru trojkomorovú, sú zastrihnuté pod uhlom 45° a spájané pomocou patričných rohovníkov, rohy sú následne stláčané. Zasklievanie týmto spôsobom zhotoveného rámu krídla sa vykonáva pomocou líšt a tesnenia okolo skla. V MB-Slide ST profily krídel majú štruktúru jednokomorovú a sú spájané spôsobom zoskrutkovania zvislých a horizontálnych profilov pomocou patričných skrutiek. Montáž skla je tu vykonávaná v etape spájania profilov krídla.
Oba systémy posuvných dverí sú vo veľkej miere kompatibilné s inými systémami firmy ALUPROF. Zvolenie tohto konštrukčného návrhu dovoľuje využitie mnohých spoločných profilov, príslušenstva a technologických procesov. Všetky používané prvky systémov posuvných dverí sú vyrobené podľa platných štandardov a noriem.
Image
Image
Image
Image
Image
Image