Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB-SE75

Bloková fasáda (tj. Modulová fasáda / segmentová fasáda) MB-SE75 je konštruovaná ako systém k rýchlej montáži už zmontovaných blokov, ktoré sa vzájomne spájajú a kotvia do nosnej konštrukcie budovy. Tento systém bol úspešne použitý napr. Pri jednej z etáp kampus v Brne (cca 6 000 m2).
Prefabrikácie prvkov sa vykonáva vo výrobnej dielni, čo umožňuje vyššiu akosť finálneho výrobku a rýchlejšiu montáž bez nutnosti použitia fasádneho lešenia.
Systém blokovej fasády spĺňa najvyššie technické a estetické požiadavky - viditeľná šírka profilov je 75 mm, dilatačná medzera medzi jednotlivými segmentmi je len 9 mm. Súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,44-2,83 W / m2K. V závislosti na požiadavkách na odolnosť systém obsahuje množstvo profilov o hĺbke 85-145 mm, výplne v rozsahu od 26-42 mm.
Konštrukcia zaisťuje vysokú odolnosť na infiltráciu vody a vzduchu, o čom svedčí parametre dosiahnuté v skúškach Inštitútu Stavebné Techniky:
Priepustnosť vzduchu
trieda AE1200 PN-EN 12152: 2004
Vodotesnosť
trieda RE1200 PN-EN 12154: 2004
Odolnosť proti namáhaniu vetrom
úžitková 2 400 Pa PN-EN13116: 2004
bezpečnostná 3 600 Pa PN-EN13116: 2004
Odolnosť proti nárazu
trieda I5 / E5 PN-EN14019: 2004
Image
Image
Image