Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB-SR50A

Príložkový systém, ktorý ponúka najjednoduchší variant presklenej fasády (montážou jednoduchých profilov k drevenej alebo oceľovej konštrukcii). Toto riešenie spája prednosti dvoch rôznych konštrukčných materiálov. Hliníkové komponenty použité z vonka poskytujú vynikajúcu odolnosť a nezničiteľnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Pre vnútornú nosnú konštrukciu je možné použiť dva typy materiálov: drevené profily, ktoré vytvárajú príjemnú a útulnú atmosféru alebo oceľové profily kvôli požadovanému druhu priemyselného dizajnu či z dôvodu veľkého rozpätia medzi podperami.
Zodpovedajúca tepelná a zvuková izolácia je dosiahnutá vďaka použitiu profilovaného tesnenia z EPDM. Fasádu MB-SR50 je možné použiť na vykonanie vonkajšieho opláštenia budov a vnútornej výstavbe, veľkých presklených plôch a tiež k realizácii priestorovej zástavby (rotundy, zimné záhrady, vetrolamy, verandy, striešky atď.).
Vlastnosti
  • vynikajúci súčiniteľ prestupu tepla Uf = 2,49 W / m2K
  • hrúbka zasklenia až 41 mm
  • jednoduchá prefabrikácie a inštalácia
  • varianty tvarov krycích líšt
  • veľký výber otváravých prvkov vrátane okien so skrytým krídlom
  • odolnosť proti vlámaniu trieda WK2 a WK3
  • zhoda s požiadavkami CE klasifikácie
Image
Image
Image