Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB-SR50N

Nový rad MB-SR50N je modernejším variantom fasády MB-SR50, v ktorej boli použité profily v štandarde IW (pravý uhol profilov stĺpov a priečok), čo umožňuje lícovanie stĺpa a priečky, čo prináša vytúžený dizajnový efekt z vnútornej strany fasády.
Základná verzia fasády okrem štandardných riešení ponúka aj dizajnové varianty na splnenie všetkých estetických požiadaviek.
MB-SR50N umožňuje napríklad efektné zvýraznenie zvislého alebo vodorovného delenia plochy. MB-SR50N EFEKT ponúka dizajn štrukturálnej fasády - z vonka získame jednoliatu plochu skla delenou štruktúrou vertikálnych a horizontálnych línií o šírke 20 mm. Tento variant ponúka tiež riešenie výsuvného okna (MB-SR50N OW).
Vo fasáde MB-SR50N je možné konštruovať tiež strešné svetlíky pri sklone 5-75°.
Vlastnosti
  • vynikajúci súčiniteľ prestupu tepla - Uf od 0,9 W / m2K
  • zasklenia až 52 mm
  • ostré hrany profilu stĺpov a priečok
  • štrukturálne verzia EFEKT
  • rôzne varianty horizontálnych a vertikálnych maskovacích líšt
  • výsuvné okno
  • zhoda s požiadavkami CE klasifikácie
Image