Stavebná obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby

  • Email : info@alfe.sk

  • Tel.: 0940 624 888

MB-SR50N EI

Požiarna fasáda MB-SR50N EI je určená ku konštrukcii ľahkých protipožiarnych obvodových plášťov, závesných alebo vypĺňajúcich, v triede požiarnej odolnosti EI15, EI30, EI45 alebo EI60 (z exteriéru i interiéru) podľa normy PN-EN 1364-3. Systém je klasifikovaný, ako nerozšiřujúcí oheň (NRO).
Konštrukcia vychádza zo základného fasádneho systému MB-SR50N. Požiarna odolnosť je dosiahnutá vyplnením stĺpov a priečok špeciálnymi ohňovzdornými vložkami. Vložka sa skladá z hliníkového profilu plniaceho úlohu výstuže, ktorý je pokrytý doskami z nehorľavého materiálu.
V konštrukcii sú použité stĺpy o hĺbke 85-225 mm a priečky o hĺbke 65-189,5 mm.
V systéme sa predpokladá využitie spojenia sa styčníkoch priečky so stĺpom, čo umožňuje účinné odvádzanie vody a náležitú ventiláciu priestorov medzi sklenenými tabuľami.
Pre dosiahnutie optimálnej tepelnej a zvukovej izolácie je využité prerušeného tepelného mostíka (izolátora) z HPVC a vyprofilovaného skleníkového tesnenia z EPDM.
Sklá alebo iné výplne sú nasadené v prísklených drážkach utvorených z profilov stĺpov a priečok, a tiež prítlačnej lišty. V prísklených drážkach stĺpov a priečok je použitá špeciálna bobtnajúca páska. Prítlačná lišta je pripevnená k nosným profilom metrickou skrutkou a podložkou z nerez ocele. Tento spôsob zasklievanie zabezpečuje protipožiarne sklo alebo inú výplň pred vypadnutím z rámu počas požiaru. K výrobe uhlovej steny bolo použité špeciálneho tesnenia.
Stena protipožiarnej fasády MB-SR50N EI by mala byť vyrobená v súlade s projektom navrhnutým individuálne pre daný objekt. Na základe systémovej dokumentácie a statických výpočtov by mali byť definované hliníkové profily stĺpov a priečok, príslušenstvo k ukotveniu stĺpov ku konštrukcii budovy a priečok k stĺpom, schéma rozmiestnenia bodov ukotvenia konštrukcie steny ku konštrukcii budovy.
V projekte by sa mali vymedziť všetky ostatné materiály a čiastkové časti steny, detaily spojov a tesnení medzi časťami steny a konštrukcií budovy, a tiež spôsob ventilácie a odvodnenia steny. S prihliadnutím na požiadavky vyplývajúce z funkcie, lokalizácie a geometria budovy by stena mala byť navrhnutá tak, aby spĺňala platné normy.
Maximálna výška kryciej steny je závislá na parametroch odolnosti, ktoré vychádza zo statických výpočtov s tým, že konštrukcia by mala byť rozdelená na podlaží zvislými tepelnými dilatáciami. Maximálnej vzdialenosti a rozpätie nosných profilov vyplývajú zo statických výpočtov konštrukcie a rozmerov výplne. Krycia stena nemá obmedzenia v oblasti dĺžky, ak sa použije vodorovná dilatácia.
Systém MB-SR50N EI bol úspešne odskúšaný v Centrum stavebného inžinierstva a.s., Zlín.
 
Image
Image
Image